byvaapen
Forsiden

 

Tilbake til hovedsiden  
   
        English version here! Forklaring av vanskelige ord og begreper Skriv ut
 
GODKJENNING
NORSK OG   
SAMFUNNSKUNNSKAP
INTRODUKSJONS-   
PROGRAM
JOBB
NAV
ANDRE TILBUD OG    TJENESTER I OSLO
LINKER
OM OSS
FORSIDEN

 

Studiekompetanse for opptak til høyere utdanning

Høyskole- og universitetsutdanning bygger på videregående utdanning. De fleste studier krever studiekompetanse som opptakskrav.

Hvis du har videregående utdanning fra utlandet, må du dokumentere at utdanningen tilsvarer norsk 3-årig videregående skole.

Vurdering av videregående utdanning for studiekompetanse
Det er kontoret for Samordna opptak som vurderer søknader om opptak til universiteter og høyskoler i Norge. De har også ansvaret for å vurdere om søkere fyller opptakskravene.

Hvis du ikke er sikker på om du fyller kravet til generell studiekompetanse, kan Samordna opptak foreta en forhåndsvurdering av utdanningen din.

På hjemmesidene til Samordna opptak, www.samordnaopptak.no, finner du søknadsskjema for vurdering av utenlandsk utdanning. Der finner du også Søkerhandboka med informasjon om fagkravene, søknadsfrister og opptaksfrister.

Krav til generell studiekompetanse
For å få generell studiekompetanse i Norge må du ha oppfylt følgende krav:

 • Fullført og bestått videregående skole
 • Dokumenterte kunnskaper i norsk
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk
 • For utdanning fra en del land er det også krav om høyere utdanning fra et godkjent lærested. Dette kan du finne ut i GSU-listen.


Annen videregående utdanning som fyller kravet til generell studiekompetanse

 • Norsk videregående utdanning fra yrkesfaglige studieretninger (fagbrev/svennebrev), med påbygging til generell studiekompetanse i tillegg.

 • Videregående skole fra de nordiske landene (Danmark, Finland, Island og Sverige) som gir generell studiekompetanse i hjemlandet.

 • Eksamen fra International Baccalaureate (IB). Søkere uten eksamen i norsk må i tillegg dokumentere norskkunnskaper.

 • Fagskole. Les mer om fagskoler her.

Annen studiekompetanse

 • Studiekompetanse etter ”23/5 regelen” for voksne over 23 år. Det vil si bestått eksamen i 6 studieforberedende fag på videregående nivå og minst 5 års yrkespraksis/utdanning. Mer informasjon: http://www.samordnaopptak.no/info/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/

 • Realkompetanse: Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak til studier på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte. Hvert enkelt lærested skal selv vurdere søkeres realkompetanse i forhold til sine studier.

  Mer informasjon om studiekompetanse og realkompetanse på Samordna opptak her.

Krav i tillegg til generell studiekompetanse
Vær oppmerksom på at noen studier har spesielle krav til opptak!
Mer informasjon om spesielle opptakskrav finner du på vilbli.

 


Siden er under oppdatering.
Midlertidig oppdatert 10.02.2012

 

 

 

 

    Til toppen av siden  |  Tilbakemelding  | Sidekart ]