byvaapen
Forsiden

 

Tilbake til hovedsiden  
   
        English version here! Forklaring av vanskelige ord og begreper Skriv ut
 
GODKJENNING
UTDANNING
INTRODUKSJONS-   
PROGRAM
JOBB
NAV
ANDRE TILBUD OG    TJENESTER I OSLO
LINKER
OM OSS
FORSIDEN

 

Gratis norskkurs eller betale?

Introduksjonsloven
Introduksjonsloven gjelder for mange innvandrere som har fått sin første oppholdstillatelse 1. september 2005 eller senere. Der står reglene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Lov og regler er samlet i "Rundskriv". Det nyeste rundskrivet per november 2016 er
G-01/2016. For noen gjelder fortsatt forrige rundskriv, Rundskriv Q-20. Loven/forskriftene og tolkningen av reglene blir ofte revidert
.

OBS: VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DET KOMMER NYE REGLER FOR KRAV TIL NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR PERMANENT OPPHOLD OG STATSBORGERSKAP I 2017!

I denne artikkelen finner du en forenklet beskrivelse av noen viktige regler pr 2016.

Noen innvandrere som fikk første oppholdstillatelse før 1. september 2005, har fått en annen type oppholdsgrunnlag etter denne datoen, og omfattes også av reglene i introduksjonsloven.

Introduksjonsloven med forskrifter bestemmer hvilke innvandrere som

 • kan få gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • må betale for opplæringen
 • må dokumentere opplæring, eller at de har bestått bestemte tester/eksamener i norsk, og eventuelt prøve i samfunnskunnskap

for å kunne søke om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge.

Introduksjonsloven bestemmer også tidsfrister og og andre begrensinger for gratis opplæring.
Om loven gjelder for deg, kan du se av oppholdstillatelsen du har fått av UDI/Politiet, eller du kan spørre voksenopplæringen i kommunen der du bor.

Hvem har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?
Personer med rett og plikt får gratis opplæring ut fra reglene i lov og forskrift. Det er:

 • personer som har fått innvilget søknad (fått "Ja") om beskyttelse/asyl
 • overføringsflyktninger
 • personer med opphold på humanitært grunnlag
 • personer med oppholdstillatelse på grunnlag av innvilget søknad om familiegjenforening med
  • person i gruppene over
  • person som har permanent oppholdstillatelse
   (Obs: spesielle regler for utregning av tidsfristen for gratis opplæring)
  • med norsk borger eller nordisk borger
   (For gjenforente med nordisk borger er det egne regler, se www.udi.no, kontakt eventuelt UDI)
 • personer med kollektiv beskyttelse

Hvem har rett til opplæring?
Personer med rett (uten plikt) får gratis opplæring. Det er i hovedsak personer i rett og plikt-gruppene som er mellom 55 og 67 år. De har ikke plikt til å gjennomføre opplæring for å kunne søke permanent oppholdstillatelse.
.
Hvem har plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap?
Personer med plikt (uten rett) må betale opplæringen selv. Det er

 • arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området
 • personer med oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området, som ikke har permanent oppholdstillatelse.

Hvor mange timer?
Personer med første oppholdstillatelse fra og med 1.1.2012, med rett og plikt, eller rett

 • har rett til 600 timer opplæring, 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • må dokumentere at de har gjennomført 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, eller ha fått fritak fra plikten til opplæring, for å søke permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Som hovedregel er de 600 timene er gratis i tre år fra første oppholdstillatelse som gir rett til opplæringen.
(Se også "familiegjenforening" under.)

Personer med første oppholdstillatelse før 1.1.2012, med rett og plikt, eller rett

 • har rett til 300 timer opplæring, 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • må dokumentere at de har gjennomført 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap,
  eller ha fått fritak fra plikten til opplæring, for å søke permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Som hovedregel er de 300 timene er gratis i tre år fra første oppholdstillatelse som gir rett til opplæringen.

Personer med plikt til opplæring, uansett når de fikk første oppholdstillatelse

 • må dokumentere at de har gjennomført 300 timer, 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap,
  eller ha fått fritak for plikten til opplæring, for å søke permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Dette gjelder uansett når de har fått oppholdstillatelse.

Personer med plikt (uten rett) må betale for opplæringen.

Familiegjenforening
Vi gjør oppmerksom på at reglene for rettigheter, plikter og frister for personer med familiegjenforening med arbeidsinnvandrere som får permanent oppholdstillatelse er kompliserte og praktiseres annerledes enn tidligere. Kontakt voksenopplæringen for mer informasjon.

Andre regler

Alder: rett /rett og plikt/ plikt
OBS: Nye regler for aldersgruppen 55-67 kommer fra 2017.

 • Introduksjonsloven gjelder for personer fra 16 til 67 år.
 • Plikt til opplæringen (rett og plikt/plikt) gjelder personer mellom 16 og 55 år
 • Personer mellom 55 og 67 år har ikke plikt.
 • Personer over 67 år har ikke rett til norskopplæring, selv om de tidligere har hatt det.

Tidsfrister og rammer
Deltakere med rett kan selv søke om å få mer norskopplæring, "behovsprøvet opplæring", etter å ha fullført 250/550 norsktimer, men det er kommunen/skolen som bestemmer om deltakeren trenger dette. Kommunene skal gi mer opplæring slik at deltakeren når målene i sin individuelle plan.
Behovsprøvet opplæring er begrenset av hvert av disse punktene:

 • når deltakeren består Norskprøve 3 muntlig og skriftlig/Norskprøve på nivå B1
 • når deltakeren har tatt 3000 timer
 • når det er mer enn 5 år fra deltakeren fikk første oppholdstillatelse som gav rett til opplæringen

Kommunens plikt
Kommunen skal tilby opplæring til personer som har rett og/eller plikt til denne opplæringen. Dette gjelder også søkere med plikt til opplæring, som kommunen skal tilby betalingskurs (minimum 250 + 50 timer). Kommunen skal tilby opplæring innen tre måneder etter at innvandreren søker om opplæring. Opplæringen skal tilpasses bakgrunnen og forutsetningene til deltakeren, og skolen skal utarbeide og revidere individuell plan (IP) for deltakeren i samarbeid med den enkelte.

Personer uten rett og uten plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
For noen grupper gjelder ikke introduksjonsloven. De må betale hvis de ønsker norskopplæring. De har ikke plikt til å ta opplæring i norsk og samfunnskunnskap før de vil søke permanent oppholdstillatelse. Dette gjelder blant annet

 • studenter
 • ambassadepersonell
 • au pairer og andre med midlertidig oppholdstillatelse som ikke gir grunnlag for permanent opphold
 • norske og nordiske borgere
 • personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket
  (Den største gruppen i denne kategorien er EU-borgere som ikke har søkt oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening.)

Oslo VO gjør oppmerksom på at reglene for permanent opphold og statsborgerskap blri endret i 2017.

For deg som bor i Oslo
Les mer om tilbudene i Oslo Voksenopplæring på https://felles.oslovo.no.
Innsøkning og sjekk av rettigheter på Oslo VO Servicesenter, Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget på Helsfyr. Se https://felles.oslovo.no.

Oppdatert 24.11.2016

 

 

 

 

    Til toppen av siden  |  Tilbakemelding  | Sidekart ]