byvaapen
Forsiden

 

Tilbake til hovedsiden  
   
        English version here! Forklaring av vanskelige ord og begreper Skriv ut
 
GODKJENNING
UTDANNING
NORSK OG   
SAMFUNNSKUNNSKAP
INTRODUKSJONS-   
PROGRAM
JOBB
   Om jobbmarkedet i    Norge
   Finne jobb
   Søke jobb
   CV
   Være i jobb
NAV
ANDRE TILBUD OG    TJENESTER I OSLO
LINKER
OM OSS
FORSIDEN

 

På denne siden finner du mer informasjon om å søke jobbLes mer om skriftlig jobbsøknad
Les mer om CV
Les mer om jobbintervju
Les mer om referanser

 

 

 

Å søke jobb
Først: I Norge er det viktig at du har papirer som viser hva du kan og hva du har arbeidet med når du skal søke jobb. Hvis du har utdanningsdokumenter og arbeidsattester bør du få oversatt dem til norsk. Dokumentasjon og oversettelse kan du lese mer om her.

Hvis du skal søke på en jobb som krever en spesiell utdanning, må du kunne dokumentere at du har denne spesielle utdanningen. Du må som regel kunne snakke norsk for å få en jobb.

Du må selv søke aktivt på jobber. Det kan ta tid å skaffe seg en jobb, og det er ofte mange som søker på samme jobb. Det er alltid arbeidsgiveren som bestemmer hvem som skal få jobben. Hvis du vil søke en stilling som er utlyst, kan du ringe arbeidsgiveren først for å få vite mer om jobben. Skriv ned spørsmålene dine før du ringer, og ha papir og blyant klar.

Skriftlig søknad
Som regel må du sende en skriftlig søknad. Det tar tid å skrive en god søknad! Ofte er det lurt å få litt hjelp. Hvis du ikke er sikker på at du skriver riktig norsk, bør du be om hjelp til å se gjennom søknaden din.

Før du skriver søknaden, må du lese stillingsannonsen godt. Du må være sikker på at du forstår alle ordene i annonsen, og du må tenke på om du kan det de ønsker. Du må prøve å svare på det som står i stillingsannonsen..

I en søknad skal du skrive

  • hvilken jobb du søker på
  • hva slags utdanning du har
  • hvilken erfaring du har
  • hvorfor du ønsker å få akkurat denne jobben
  • hva du kan som passer godt til denne jobben
  • Hvilke vedlegg du sender
  • eventuelt hvem du vil bruke som referanse

 

"Må-krav" og "bør-krav".
Det arbeidsgiveren sier at søkeren kunne eller ha, kaller vi "må-krav". Detkan være en bestemt type utdanning, et sertifikat eller erfaring fra et spesielt yrke. Dette må du ha, eller kunne, for å søke denne jobben. Søkere som ikke dekker disse kravene, blir sjelden eller aldri bli innkalt til jobbintervju.

"'Bør-krav" er erfaring eller utdanning som arbeidsgiver ikke krever, men ønsker. Hvis du ikke har akkurat den kunnskapen som arbeidsgiveren ønsker, har du kanskje annen kunnskap eller erfaring som du mener kan være like nyttig for denne arbeidsgiveren? Dette må du skrive om i søknaden din.

Du må være nøyaktig både når du skriver søknaden, og når du skriver adresse på konvolutten. Du bør du bruke PC når du skriver søknad.

Eksempler og tips.
Hos NAV, eventuelt på jobbsøkerkurs, kan du få hjelp til å skrive søknad. Se også eksempler på www.nav.no.

På hjemmesidene til Unginfo i Oslo er det blant annet et eksempel på hvordan en enkel søknad kan se ut. På Karrieresenteret på Universitetet i Oslo er det også mange nyttige tips for jobbsøkere, spesielt for personer med høyere utdanning og arbeidserfaring.

Til toppen av siden

CV
Du blir som regel bedt om å sende en CV sammen med jobbsøknaden din. En CV (Curriculum Vitae) er en kort oversikt over livet ditt, først og fremst over utdanning og arbeidserfaring. CV-en hjelper arbeidsgiveren med å få oversikt over hva de forskjellige søkerne kan. Arbeidsgiver bruker CV-en sammen med søknaden for å velge ut hvem hun/han vil innkalle til intervju.

I CV-en skriver du hva du har jobbet med, hvor du jobbet, og hvor lenge du jobbet. Du må også skrive hvilke skoler/kurs du har, når du gikk på skole, og hva slags skole det var. Du kan også skrive om interesser, tillitsverv, sertifikater og annet som forteller noe om hva slags person du er.

Alt du har lært gjennom arbeid, utdanning, fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid kaller vi realkompetanse. Dette kan det være nyttig å ha på CV-en når du skal søke jobb. Ikke alle har papirer på alt de kan eller har jobbet med. Les mer om hvordan du kan få dokumentert din realkompetanse her.

Du kan skrive en CV på mange måter. Det er viktig at den er ryddig og gir god oversikt over utdanning og arbeidserfaring. Hvis du har mye utdanning og arbeidserfaring er det lurt at du begynner med det som er nyest.

Når du skal skrive en CV, er det greit å ha eksempler å se etter. Vi har laget noen forskjellige eksempler: CV1, CV2, CV3, og CV4.

Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo har mye nyttig informasjon om jobbsøking generelt, og eksempler på mer avanserte søknader og CV for personer med høyere utdanning og arbeidserfaring. Start her.

Mer om hvordan du kan skrive CV finner du også på et nettsted som heter European CV. En norsk utgave av European CV finner du her.

Elektronisk søknad/e-post
Mange arbeidsgivere har en fast mal for jobbsøknader på hjemmesidene til arbeidsplassen. De kan noen ganger være en kombinasjon av søknad og CV.
De fleste arbeidsgivere vil uansett ha søknad og CV sendt på e-post.

 

Til toppen av siden

Intervju
Hvis arbeidsgiveren synes søknaden og CV-en din er interessant, kan du bli bedt om å komme til et intervju. Intervjuet er en viktig samtale for å avgjøre hvem som skal få jobben. Arbeidsgiver innkaller som regel ganske mange søkere til intervju for én jobb. Derfor er det viktig at du forbereder deg godt.

På et jobbintervju møter du ofte flere mennesker. Det kan være en sjef, en annen leder, en sekretær og ofte en representant for de ansatte eller en fagforening.

Tenk på forhånd hva du vil fortelle om deg selv, og hva du ikke vil fortelle.Finn informasjon om arbeidsplassen, og tenk på hva du vil spørre arbeidsgiveren om. Du kan godt skrive spørsmål hjemme, og ta det med på intervjuet. Ta med deg søknaden din og CV-en din på intervjuet også.

Spør om arbeidsoppgaver, men ikke snakk mye om lønn. Hvis du får tilbud om jobben senere, kan du diskutere lønn og arbeidstid.

Les mer om jobbintervju og vanlige intervjuspørsmål her >>>

Til toppen av siden

Referanse
Det er også viktig at du har referanser når du søker jobb. En referanse er en person som kan fortelle om deg til en arbeidsgiver. En referanse kan være en tidligere arbeidsgiver, en lærer eller andre som kjenner deg godt og kan si noe om deg. Referansen bør ikke være en slektning. Du bør skrive referansens navn, adresse, telefon, og helst stilling og arbeidsplass. Husk at du spør først om hun eller han vil være referanse for deg! Tenk også gjennom hva du tror referansen vil fortelle om deg til en arbeidsgiver.

Du kan velge om du vil skrive referanser på søknaden eller CV-'en.

 

Oppdatert 10.11.2011

 

 

 

 

 

    Til toppen av siden  |  Tilbakemelding  | Sidekart ]